Disclaimer

Disclaimer2018-10-30T15:00:59+00:00

Op het gebruik van deze website (www.bizcover.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Bizcover streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Bizcover niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bizcover aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Bizcover en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Bizcover garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Bizcover te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Bizcover heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Bizcover aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Bizcover zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Bizcover daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Nicole Lam

“Alles wat je nodig hebt, is er al.”

Of het nu in mijn functie als dutymanager, HR-adviseur, talentmanager of coach/trainer was, steeds weer ervaarde ik wat een mens of team nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen, er al is. Oftewel: de antwoorden op vragen zitten in jezelf, je kunt er soms alleen niet bij. Daardoor kunnen belangrijke talenten onbenut blijven. Hoe je steeds de inzichten in jezelf of met elkaar vindt, dat kun je leren. Het liefst een heel leven lang.

Werkervaring